Parafia wojskowo-cywilna
pw. św. Jozafata BM
w Komorowie ul. Kościelna 5/1
07-310 Ostrów Maz.

NIP 7591652760 REGON 551319717
KONTO: BS w Ostrowi Maz.
97 8923 0008 0027 5075 2000 0001
Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła

Obchody Święta Niepodległości

Zdjęcia: Radosław Grabowski

View the embedded image gallery online at:
http://www.jozafatkomorowo.pl/j2/?start=35#sigFreeIddf78512328

Trzydziesta Druga Niedziela w ciągu roku

8 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, kończącą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych, pół godziny przed każdą Mszą św. modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Solidaryzujemy się również z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Wychodząc z kościoła, swoją ofiarą do puszki możemy wesprzeć Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego.

3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00. W tym dniu po Mszy św. o godz. 17.00 okazja do 24 Godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

4. W czwartek o godz. 17.00 Msza św. odpustowa ku czci Patrona naszej Parafii św. Jozafata Kuncewicza. Będziemy modlili się w intencjach naszej wspólnoty parafialnej i 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z okazji Święta.

5. W piątek, 13 listopada różaniec Kół Żywego Różańca o godz. 15.45.

6. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 17.00. (w tym tygodniu w środę i czwartek kancelaria nieczynna) W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

7.Zgodnie z zarządzeniami rządowymi z dniem 4 listopada 2020 r. w uroczystościach religijnych w kościołach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m kwadratowych.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Mariusza Szyszkowskiego, Marzenę – Teresę Banaszek i Mariannę Mrozowską.

Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronują nam:
• 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
• 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours.
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
• 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

1 listopada 2020

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie.

 2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

 3. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 7.30, 9.00 i 17.00.

4. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych / zał. „Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych w listopadzie 2020”/

5. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed Mszą św.

 7. Zbiórka do puszek po Mszach św. na Pomoc Kościołowi w Potrzebie odbędzie się w niedzielę 8.11.

 8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Lucjana Kucper, Mirosława Bączyk i Irena Zadroga Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronuje nam:
• 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

 Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

 Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

 Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

 Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

Trzydziesta Niedziela w ciągu roku

25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypominamy, że od dzisiaj przechodzimy na czas zimowy. Msza św. wieczorna o godz. 17.00.

2. Kancelaria parafialna przy ul. Kościelnej 5/2 czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym. Przez całą oktawę, począwszy od 2 listopada o godz. 16.30 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Tradycyjnie, w ciągu roku, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca wyczytujemy polecanych zmarłych i sprawujemy w ich intencji Mszę św.

4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 17.00.

5. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominamy, że codziennie w naszym kościele gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe.

6. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Ryszarda Wodzyńskiego. Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronują nam:
• 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

 

Strona 8 z 106

17 Maja 2021
Weronika, Sławomir, Brunon
Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych

Liczba wizyt:

1920

 

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine