tyt

Konkurs Misyjny

Rozdanie nagród i wyróżnień dzieciom, które wzięły udział w konkursie pod hasłem: „Z Małą św. Tereską dla misji”, który został zorganizowany przez Grupę Misyjną przy Ordynariacie Polowym WP w Warszawie.

zdjęcia Anna Cichowska