tyt

Duszpasterze

Proboszcz: ks. ppłk mgr lic. Tomasz Szefliński

Wikariusz: ks. mgr lic. Piotr Jarnicki

 


Proboszczowie od powstania parafii:

ks. kpt. F. Bartl 1926-1930, ks. Franciszek Tomczak 1930-1939, ks. kpt. Stanisław Pytkowski 1960-1968, ks. mjr A. Lewartowski 1968-1977, ks. kpt. J. Dec 1977-1980, ks. ppłk Leon Broll 1980-1985, ks. ppłk Stanisław Nowicki 1985-1990, ks. ppłk Eugeniusz Sierbiński 1990-1995, ks. ppłk Sławomir Matusiak 1995-1998, ks. ppłk Stanisław Dębicki 1998-2013, ks. płk Sławomir Niewęgłowski 2013-2018, ks. ppłk dr Sławomir Gadowski 2018-2023, ks. ppłk Tomasz Szefliński od 16.06.2023.


Z parafii pochodzą:
Bp Bronisław Jan Maria Dembowski (1953, 1992), ks. Dariusz Krajewski (2001).