tyt

Historia Parafii

Parafia pw. św. Jozafata BM została erygowana 8.12.1999 r. przez Bisku­pa łomżyńskiego Stanisława Stefanka przy kościele wojskowym w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Parafia powstała z terytorium parafii Wniebowzięcia NMP i Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Maz. Zgodnie z umową -proboszczem tej parafii jest kapelan wojskowy.
Kościół wojskowy murowany pw. św. Jozafata BM zbudowany w latach 1926-1929 przez ks. F Bartla; konsekrowany w 1929 r. przez Biskupa Stanisła­wa Galla.

Do parafii należą miejscowości:

Komorowo (oprócz gospodarstw przy Lubiejewie Starym), Antoniewo, Stok; Ostrów Mazowiecka - ulice: Ali Baby, Alladyna, Artyleryjska, Bagińska, Bajeczna, Bajkowa, Bażantowa, Bema, Bociańskiego, Brzechwy, Brzozowa, Cegielniana, Chabrowa, Diamentowa, Długa, Fiołkowa, Hertela, Irysowa, Jagodowa, Kadetów, Kameralna, Kawaleryjska, Kolejowa, Kortowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Kukiela, Kwiatowa, Legionowa, Leśna, Łączna, Łąkowa, Majdan, Mazowiecka, Miszewskiego, Oficerska, Piaski, Poprzeczna, Poziomkowa, Raganowicza, Różana, Rzepeckiego, Saperska, Sarnia, Sikorskiego, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stacyjna, Strzelecka, Szkolna, Szkoły Podchorążych Piechoty, Świerkowa, Topolowa, Ułanów, Ułańska, Waleczna, Wąska, Wodociąg, Wronia, Wrzosowa, Zielona, Żołnierska, Żwirowa.


Liczba wiernych: 3 112

 

 

Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Jozafata BM w Komorowie

     W latach międzywojennych powstał z inicjatywy ks. kpt. F. Bartla pełniącego wówczas funkcję kapelana 71 pp - Kościół Garnizonowy. Myśl jego budowy zrodziła się jednocześnie z założeniem w Komorowie Szkoły Podchorążych Piechoty. Ponieważ dotychczasowa kaplica okazała się za mała, przeznaczono, więc na ten cel leżącą w obrębie koszar - wojskową łaźnię. Podniesiono mury, pobudowano prezbiterium, zakrystię i dwie boczne kaplice, adaptując cały budynek do wymogów obiektu sakralnego. Oprócz funduszy wojskowych, wielką pomoc w tym przedsięwzięciu okazali mieszkańcy Komorowa i okolicznych wsi. Budowa trwała prawie trzy lata. W roku 1929 ks. bp Stanisław Gall dokonał uroczystości konsekracji kościoła, nadając mu nazwę św. Jozafata Kuncewicza - biskupa i męczennika.
     Zdobią je trzy ołtarze, ambona i chrzcielnica, wykonane z białego marmuru w stylu neobarokowym. Obok figury Matki Boskiej w ołtarzu głównym, znajdują się figury dwóch husarzy. W ołtarzach bocznych są figury Pana Jezusa na Krzyżu i św. Antoniego. W polichromii zdobiącej ściany boczne kościoła, dominują tematy patriotyczne. Szczególną uwagę zwracają obrazy przedstawiające grupę podchorążych składających przysięgę w strojach historycznych oraz wizerunki świętych polskich.
     Przed kościołem stoi piękna statua Matki Boskiej w Koronie, ufundowana w 100. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Napis umieszczony na postumencie mówi o pięknych tradycjach religijno-patriotycznych kościoła: W setną rocznicę Powstania Listopadowego Swej patronce - podchorążowie 1830-1930.
     W czasie drugiej wojny światowej Kościół został splądrowany (zniszczono m.in. organy) przez żołnierzy niemieckich, a następnie zamieniony na magazyn zbożowy, a w końcu na szpital. Po wyzwoleniu (do lipca 1959 r.) kościół nie posiadał stałego księdza kapelana i stał opuszczony. Jedynie miejscowa ludność zbierała się na wspólne modlitwy. Od czasu do czasu były odprawiane w nim Msze święte przez księdza parafialnego z Ostrowi Mazowieckiej.
     Dla przywrócenia świątyni właściwego charakteru - Kościoła Garnizonowego, mianowano w marcu 1960 r. stałego kapelana. Został nim ks. kpt. Stanisław Pytkowski. Był to pierwszy kapelan WP w Komorowie. W 1966 r. został przeprowadzony przy pomocy władz wojskowych generalny remont obiektu. Wykonano wtedy między innymi podłączenie do sieci centralnego ogrzewania. W latach 1968 - 1977 stanowisko proboszcza garnizonu pełnił ks. mjr A. Lewartowski.
     Od 1977 roku stanowisko to pełnił ks. kpt. I. Dec.
     Rok 1978 łączy się z faktem wbudowania w bryłę ołtarza głównego pancernego tabernakulum wg. projektu inż. architekta Leszka Domina z Warszawy.
     W 1980 r. kapelanem został ks. ppłk Leon Broll, który pełnił tę funkcję do września 1985 r. Nowym kapelanem garnizonu został ks. mjr Stanisław Nowicki, który sprawował tę służbę do dnia 2 maja 1990 r. W dniu tym obowiązki kapelana garnizonu przejął ks. kpt. Eugeniusz Sierbiński.
     Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadzony został remont kapitalny kościoła. Została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonano nowy wystrój wnętrza, zakupiono elektroniczne organy. Zmieniono pokrycie dachu na miedziane oraz pobudowano nowy parkan i zagospodarowano otoczenie kościoła.
     Od 1 lutego 1995 r. obowiązki kapelana pełnił ks. mjr Sławomir Matusiak.
     W 1998 roku proboszczem parafii wojskowej i garnizonu Ostrów Mazowiecka został ksiądz podpułkownik Stanisław Dębicki, a 8 grudnia następnego roku przy kościele erygowano parafię cywilno-wojskową z dotychczasowym kapelanem jako proboszczem oraz wikariuszami mianowanymi przez biskupa łomżyńskiego. Wikariuszami od tego czasu byli: ks. Janusz Strzelczyk, ks. Adam Wiśniewski, ks. Krzysztof Górski, ks. Mirosław Kozłowski, ks. Grzegorz Pęski oraz ks. Dariusz Kotarski.
     Dzięki staraniom proboszcza, kościół przeszedł kuracje odmładzającą. W czasie odwiedzin w parafii Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego ks. bp. Stanisław Stefanek 12.03.2000 r. poświęcił krzyż misyjny.
     29.11.2003 r. ks. bp. Sławoj Leszek Głódź poświecił odbudowany pomnik bpa Władysława Bandurskiego.
     18.12.2010 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej śp. bpa Tadeusza Płoskiego – biskupa polowego WP.
     W dniu 14.04.2011 r. odsłonięto tablice upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej „Ocalić od zapomnienia” oraz posadzono Dęby Pamięci. Do końca roku 2012 wykonano witraże we wszystkich oknach kościoła.
     W dniu 1.07.2013 r. proboszczem parafii zostaje ks. płk Sławomir Niewęgłowski. W tym czasie zostaje zamówiony projekt cmentarza parafialnego, zakupienie i ogrodzenie terenu pod cmentarz.
     20.08.2018 r. obowiązki proboszcza obejmuje ks. mjr Sławomir Gadowski, który doprowadził, zapoczątkowaną inicjatywę ks. S. Dębickiego - otwarcie i oddanie do użytku cmentarza grzebalnego. Inwestycja została przeprowadzana zgodnie z projektem. Odnowiono ogrodzenie wokół kościoła, oraz pozyskano teren pod budowę Domu Parafialnego. W parafii istnieją wspólnoty modlitewne do których w ostatnim czasie dołączył chór parafialny. Parafia cały czas rozwija się na chwałę Bożą i pożytek wiernych.