tyt

Intronizacja NSPJ w parafii pw. Świętego Jozafata BM w Komorowie

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w parafii wojskowo – cywilnej pw. Świętego Jozafata BM w Komorowie.

 

     W dniach 12 - 15 czerwca 2022 roku w parafii wojskowo – cywilnej pw. Świętego Jozafata BM w Komorowie rekolekcje przed Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa poprowadził redemptorysta o. Tomasz Mular. 

     Dnia 25 listopada 2016 roku w parafii w Komorowo powstała Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ za pozwoleniem i błogosławieństwem ówczesnego proboszcza płk Sławomira Niewęgłowskiego. Od 2018 roku proboszczem parafii jest ks. ppłk dr Sławomir Gadowski. Opiekę nad wspólnotą objął ksiądz Dariusz Kotarski. Za naszą szczególną opiekunkę i patronkę obraliśmy Matkę Bożą Niepokalaną. Prosiliśmy, aby otaczała nas płaszczem opieki i prosiła za nami u swojego Syna. Wspólnota spotyka się na modlitwie w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej na adoracji NS w intencji wynagradzającej za grzechy osobiste i społeczne. 

     Wypraszaliśmy łaski Intronizacji NSPJ w naszej parafii poprzez uczestnictwo w wydarzeniach diecezjalnych i ogólnopolskich uczestnicząc w rekolekcjach, sympozjach, czuwaniach na Jasnej Górze i na Świętym Krzyżu trwając na modlitwie i postach. Włączamy się także w inicjatywy parafialne za zgodą ks. proboszcza Sławomira Gadowskiego, który podjął decyzję aby Intronizacja NSPJ w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym była przeprowadzona w naszej parafii. 

     12 czerwca 2022 roku o.Tomasz Mular CSsR rozpoczął rekolekcje intronizacyjne wygłaszając niedzielne kazania wprowadzajace, na których przedstawiał rozwój kultu Bożego Serca, które jest centrum Bożej miłości i miłosierdzia. Nawiązał także do Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny i przesłania, jakie powierzył jej nasz Zbawiciel. Powiedział: „Jezus pragnie być poznany i kochany. Wybrać Jezusa – to zaprosić Go do naszego serca”.

     Kolejny dzień był poświęcony osobistej Intronizacji NSPJ, w którym o. Tomasz wyjaśniał parafianom licznie zebranym w Kościele, jak bardzo potrzebujemy osobiście wyniesienia w naszych sercach Serca Jezusa, aby doświadczyć Jego miłości, miłosierdzia, opieki, troski. Poświęcenie się Bożemu Sercu – to życie według Ewangelii: „ Z Jezusem mogę wszystko”. 

     W trzecim dniu rekolekcji redemptorysta przybliżał ideę intronizacji w rodzinie.  Wskazując na Rodzinę z Nazaretu odniósł się do naszych rodzin  potrzebujących Jezusa. Podkreślił, że „Czcigodna Sł. Boża Rozalia Celakówna wychowała się w bardzo pobożnej, wierzącej rodzinie, co stało się fundamentem jej późniejszej decyzji i wyboru. Nasze rodziny powinny być Betanią, czyli miejscem, gdzie Jezus będzie zapraszany i goszczony. W rodzinie dziecko powinno dostać Boga. Jeśli tak się nie stanie, to młodego człowieka czeka zagubienie, błądzenie, rozczarowanie. Obdarowanie tylko materialne nie przyczyni się do przeżywania szczęścia, wynikającego z bliskości Boga. W tym dniu rekolekcji parafianie i osoby zainteresowane z parafii sąsiednich o godz. 21.00 – w godzinie Apelu Jasnogórskiego w Akcie Intronizacji NSPJ uznali Jezusa Chrystusa Królem swoich rodzin, poświecili się Jego Boskiemu Sercu i zobowiązali się do życia według Jego przykazań.

     15 czerwca podczas uroczystej Mszy Świętej miała miejsce Intronizacja NSPJ w wymiarze społecznym, której przewodniczył JE ks. bp Janusz Stepnowski. Gościliśmy wielu księży, licznie przybyłych parafian i osoby z parafii ościennych, a także Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ z diecezji łomżyńskiej. 

     Rekolekcjonista o. Tomasz Mular w wygłoszonej homilii podkreślił, jak ważne jest przyznanie się do Boga przed ludźmi, przenoszenie miłości Jezusa w realną rzeczywistość. Do uczestników uroczystości powiedział: „Wybierając Chrystusa swoim Królem i Panem budujemy relację dobra i piękna wobec bliźnich. Podejmujemy zadanie, aby na gruzach nienawiści zatriumfowała cywilizacja miłości. Prawdziwe człowieczeństwo osiągniemy oddając nasze życie Bogu i dbając o dobre relacje z drugim człowiekiem. Dar Bożego Serca – to przebaczenie naszych grzechów. Pan wlewa w nasze serca nowe życie – wtedy stajemy się zdolni do przebaczania innym. Jezus pragnie zamieszkać w naszych sercach, a wtedy: <<Teraz zaś juz nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus >> – Ga 2,20. Po wygłoszonej homilii w obecności ks. bp. Janusza Stepnowskiego przedstawiciele 19 grup zawodowych i społecznych złożyli publiczne świadectwo wiary w Akcie Intronizacji NSPJ i otrzymali obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów do zawieszenia w zakładach pracy i instytucjach. Odczytywane Akty poszczególnych grup zawodowych podkreślały doniosłość chwili i poruszały serca. 

     Po uroczystej Mszy Świętej wybrzmiały podziękowania:  ks. bp. Januszowi Stepnowskiemu za przewodniczenie Świętej Eucharystii, ks. proboszczowi i ks. opiekunowi wspólnoty za pomoc w przygotowaniu do uroczystości oraz wszystkim kapłanom za obecność i celebrowanie Mszy św., grupom zawodowym i społecznym, składającym Akty Intronizacji, animatorce diecezjalnej za współpracę oraz Wspólnotom  przybyłym z diecezji, gościom oraz licznie zgromadzonym parafianom za wspólną modlitwę. Wszystkim Bóg zapłać.

     Ten święty czas łaski Chrystusa dla wszystkich, którzy chcieli otworzyć serca na Jego panowanie, na Jego dobroć, był czasem bliskości z Jezusem, czasem przemiany życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

     Niech Najświętsze Serce Jezusa przemienia serca nas wszystkich!  Króluj nam Chryste! 

 

     W imieniu Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komorowie

M. Kowalska